Od dizajniranja i kroz proizvodnju, sve do instalacije opreme, neupitna kvaliteta i sigurnost su glavni prioriteti. Grupe proizvoda su definirane prema tipovima i namjeni, kao i prema osnovnim materijalima izrade – drvo, inox, čelični elementi itd. Proizvode ove serije odlikuju jednostavne i čiste forme modernog dizajna, uz visoku igraču vrijednost i funkcionalnost.