Ova linija sprava temelji se na toplini i prirodnom osjećaju koje pruža drvo, iako se u stvari ne radi o pravom drvu, već o kompozitnom materijalu, koji je apliciran na metalnu podkonstrukciju. Ovaj materijal ne zahtijeva održavanje, ili bojanje, te je dugotrajno otporan na atmosferske utjecaje.
Drvo, plastika i mješavina polimera su materijali od kojih se sastoji vanjski, kompozitni sloj.

Omjer polimera i drugih materijala koji se koriste u proizvodnji smjese u skladu je s deklaracijom i normama Europske unije o korištenju određene, potencijalno štetne tvari.