Kroz prezentirane tematske kategorije, ovdje predstavljamo izuzetno zanimljive kombinirane setove i igrala, razigranih i jedinstvenih dizajnerskih rješenja, koji se, kao i naša kompletna ponuda, odlikuju visokom kvalitetom materijala i izrade. Postava prezentiranih igrala ove serije izvodi se isključivo na pripremljenu, ravnu i čvrstu podlogu (beton ili asfalt), izvedenu u cijeloj površini, ili na temelje samce.